Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: L:\Weby\Web_GD\treninky_zavodnici.gif

 

ÚT 18.9.2012 (Tom)

1.       zahřátí - v řadě na šířku, různé kombinace kolen do výše pasu, jedním směrem sprint, druhým směrem volně

2.       rozcvička- v nástupu podle trenéra, do-protažení pak každý sám

3.       trénink- dvě řady na kopání ve vestách, lapy pak odražeče. Základní kopy (apchagi, dolyo chagi, přeskok s krokem a bez), kombinace zadní a přední

4.       na závěr - steping kombinace kolen do pasu (levá nova, pravá noha, na střídačku)

ÚT 25.9.2012 (Petr)

1.       stínový běh ve dvojicích – každý 2x

2.       volný běh po půlce tělocvičny + na povel cviky ve dvojicích (tlesknutí, kolena, vše najednou)

3.       společné protažení v kolečku

4.       běhy na délku tělocvičny v řadě vedle sebe – na červených čarách dotyky rukama (jednou nebo v podřepu oběma s výměnou) – rychle tam, volně zpět

5.       12 kopů ve vestách přes tělocvičnu

6.       kopání ve dvojicích do vest – bandal chagi, 2x bandal chagi (přední+zadní)

7.       posilování – série 10-8-5 (dřepy, kliky, sedy-lehy)

8.       krátké protažení před nástupem

ÚT 02.10.2012 (Jakub)

1.       lehké protažení

2.       hra - vybíjená ve vestách

3.       ve dvojcích běh dokola těl. (bandal, kolena, mezikroky)

4.       protažení v nástupu

5.       vesty - základni + pokročilejší kombinace (např. dollyo na delší vzdalenost...)

6.       zápasy

ÚT 09.10.2012 (Terka)

1.       zahřátí: ve 2 řadách přes délku tělocvičny: kolena, zakopávání, atd. volně/rychle

2.       hra: mrazík ve vestách s variacemi vysvobozování bandal/dubon

3.       protažení: Každý sám   

4.       zápasy po 1 min:

a)    pouze na vestu

b)   vesta i hlava

c)    použití kontra dwitchagi

d)   zápasová situace „20 s do konce zápasu, ztráta 3 bodů“  

ÚT 16.10.2012 (Jakub/Petr)

1.       Krátké zahřátí na místě v nástupu

2.       Hodnocení závodů Sokol Cup v Hradci Králové

3.       Vybíjená ve vestách (trest 5 kliků)

4.       Protažení ve vestách a dvojicích

5.       Kopy na lapy a rukavice ve dvou řadách:

a)      Bandal chagi (střed, ramena)

b)      Dollyo chagi (střed, ramena, hlava)

c)       Bandal + dollyo chagi na hlavu

d)      2x dollyo chagi na hlavu

e)      Dwit chagi (z místa, s krokem, s výskokem) – na rukavice, pak odražeče

6.       Doprotažení v nástupu a dvojicích (véčko)

ÚT 24.10.2012 (Petr)

1.       krátké rozhýbání v nástupu

2.       běh v kolečku, následně cviky přes dlouhou rovinku (kolena, angličáci, předkopávání, zakopávání)

3.       protažení ve dvojicích (chodidla proti sobě a kolena na zem, véčko) – trenéři pomáhají

4.       steping ve dvojicích a vestách (!!! předčasně ukončeno, je nutné procvičit správné kopání do vest !!!)

a)      krok vpřed, úkrok

b)      krok vpřed, úskok zpět

c)       krok vpřed, úskok zpět + kontra bandal chagi

d)      dwit chagi ze zadní nohy, úkrok stranou + kontra bandal chagi

e)      naeryo chagi ze zadní nohy a úkrok stranou

5.       jedna řada a kopání do rukavic a odražeče:

a)      bandal chagi

b)      dollyo chagi

c)       bandal + dollyo chagi

d)      dollyo chagi na hlavu

e)      dwit chagi

f)       dwit chagi na odražeč

g)      dwit chagi s krokem na odražeč

h)      dwit chagi s výskokem na odražeč (zastavení soupeře)

i)        mirro chagi na odražeč (zastavení soupeře)

ÚT 30.10.2012 (Tom)

1.       zahřátí:

a)      běhání v kolečku - výskoky na počítání

b)      řada na šířku tělocvičny - stanoviště na čarách - kombinace kolen levá/ práva, pouze levá, pouze pravá (zpět vždy volně poklusem)

2.       protažení:

a)      začátek v nástupu jednotlivě

b)      potom ve dvojicích - s pomocí dvou trenéru

3.       trénink:

a)      zápasy před turnaje cca. 40min (minutová kola, jedno "tatami", střídání závodníky po každém zápase)

ÚT 07.11.2012 (Tom)

1.       zahřátí - kolečko kolem tělocvičny

2.       dvojice na délku tělocvičny:

a.       současné kopání balnal chagi levou/ pravou (tam jeden zpět druhý)

b.      současné kopání balnal L/P s překrokem

3.       protažení v nástupu, s pomocí ostatních trenérů

4.       trénink - dvojice po tělocvicně (ve vestách + rukavice) - napoprvé na povel trenéra, napodruhé s vycukání na povel soupeře:

a.       balnal ze zadní

b.      balnal ze přední

c.       balnal z klinče

d.      úskok do strany a balnal ze zadní

ÚT 14.11.2012 (Jakub)

1.       lehké protažení

2.       hra - mrazík s tenisákem (osvobození: bandal, dubon)

3.       protažení v nástupu 

4.       kombinace ve dvou řadách (vesty):

a.       nácvik dwit chagi

b.      nácvik mirro chagi

c.       nácvik yop chagi

d.      nácvik naeryo chagi z klinče 

5.       zápasy před závody 35 min.

ÚT 21.11.2012 (Terka)

1.       Rozprava (Protivín Cup)

2.       Zahřátí I: Panáci 10x5

3.       Lehké protažení

4.       Zahřátí II: Plácaná (plácnutí + bandal)

5.       Zahřátí III: Rovinky  na čáry (štafeta)

6.       Protažení: Každý sám

7.       Kopání: dwitchagi na odražeče ve 2 řadách (nácvik vždy bez steppingu, pak stepping + na povel)

a.       dwitchagi bez kroku

b.      dwitchagi s krokem

c.       kontra dwitchagi

8.       Volné zápasy ve vestách a chráničích (5x30 s, výměna partnerů) s cílem použít nacvičené dwitchagi

ÚT 27.11.2012 (Jakub)

1.       lehké protažení

2.       hra - ragby (ve vestách)

3.       korejské protažení (ve vestách)

4.       lehké rozkopání ve dvou řadách:

I.      bandal 

II.    dollyo 

III.  naeryo 

IV. dulbon

V.   přeskok

5.       ve dvojicích kopy na rychlosti (ap chagi P+L)

6.       vytrvalostní kopání (trojice jeden uprostřed) - do 5 a do 7

7.       soutěž v kopání na rychlost (poslední kliky, dřepy, sedy-lehy)

9.       doprotažení 

ÚT 04.12.2012 (Terka)

1)      Lehké zahřátí 100x panáci

2)      Lehké protažení

3)      Vybíjená na 2 družstva ve vestách

4)      Protažení každý sám v nástupu

5)      Rozkopání ve dvojicích přes tělocvičnu (bandal, dollyo na krátkou vzdálenost)

6)      Kombinace:

a.       úskok proti přední noze

b.      útok bandal -> dwitchagi, první útočí znovu bandal a druhý znovu kontruje dwitchagi

7)      Zápasová situace "roh"

8)      Volné zápasy 5x 40 s

ÚT 11.12.2012 (Petr)

1.       Hodnocení Vánočního turnaje – 35m

2.       Fotbal na zahřátí – 20m

3.       Protažení ve dvojících – 10m (chodidla k sobě, překážkový L+P, véčko)

4.       Focení závodníků – 5m

5.       Kopání v jedné řadě do rukavic ve vestách:

a.       Bandal chagi

b.      Bandal chagi z přední

c.       Dulbon chagi

d.      Dwit chagi

e.      Přeskok po zemi (vzdálenost!)

f.        Přísun a přeskok po zemi (vzdálenost!)

g.       Přeskok ve výskoku

h.      Dollyo chagi na hlavu

ÚT 8.1.2013 (Tom)

ÚT 15.1.2013 (Jakub)

Celý trénink ve vestách

1.       lehké protažení

2.       zahřátí - vybíjená 

3.       korejské protažení

4.       v řadě nácvik kopů s vysvětlením do odražeče:

a.       dollyo

b.      dubon

c.       mirro

d.      dwit

e.      naerryo (do rukavice)

f.        naerryo a kop přes hlavu držícího 

5.       hra - vyvádění z rovnováhy

6.       kopy na rychlost bandal P, L a P+L

7.       volně každý jeden zápas (bez helem)

ÚT 22.1.2013 (Terka)

1.       Lehké protažení

2.       Zahřátí: běhání přes délku tělocvičny štafetově ve dvojici s předáváním lapy (na 5 čar). Různé styly: sprinty popředu, pozadu, skákání snožmo, rak po 4 (přenos lapy na břiše), opička po 4

3.       Protažení každý sám (10 min)

4.       Rozkopání do vest na délku tělocvičny ve dvojicích: bandal, dollyo na krátkou vzdálenost, dwitchagi

5.       Kombinace:

a)      1. útok bandal, 2. úskok do strany + dubon, 1. úskok a jakékoliv kontra

b)      1. útok neryo, 2. úskok do strany + dubon, 1. úskok a jakékoliv kontra

6.       Zápasy: každý 1 min s důrazem na použití dwitchagi

7.       Rozdělení na čtveřici a trojici. V každé skupině jeden doprostřed. Ostatní mají rozdělený čísla hana - set. Na můj povel hana/tul/set útočí na závodníka uprostřed. Ten musí použít kontra techniku.

ÚT 29.01.2013 (Petr)

1.       Jedna řada na délku (běhy na krátkou vzdálenost):

a)      Každý sám:

                                                            i.            Tam a zpět – volně, pak 2x

                                                           ii.            Tam a zpět – sprint tam, volně zpět, pak 2x

                                                         iii.            Tam a zpět – pozadu, pak 2x

                                                         iv.            Na čáře 2x dřep, na konci 2x klik a zpět

                                                          v.            Na čáře 3x sed-leh, na konci 3x angličáky

b)      Dvojice proti sobě:

                                                            i.            Sprint a běhnout dvojici, pak 2x

                                                           ii.            Sprint a prolézt mezi nohama

                                                         iii.            Sprint a přeskočit snožmo

                                                         iv.            Sprint a u dvojice přeskakování (nohy ve véčku – od sebe, k sobě, druhý skáče přes)

                                                          v.            Sprint a u dvojice kolena, pak koleno a bandal chagi

2.       Protažení ve dvojicích

3.       Jedna řada a kopání do rukavic:

a)      Základní kopy na přesnost a rychlost

b)      Několik kombinací s přísunem a dwitchagi (přísun + bandal, dlouhé dollyo, atd.)

4.       Zápasy po 1 minutě (točení všech 5 závodníků, včetně trenéra)

5.       Jedna řada a opakování dwitchagi do odražeče

ÚT 05.02.2013 (Tom)

Vesty na sebe

1.       Zahřátí I: v nástupu panáci (2 kola: 1.každý počítá do 5, 2. každý počítá do 3)

2.       Zahrřátí II: vybíjená

3.       Protažení v nástupu každý sám

4.       Kombinace ve dvojicích na šířku tělocvičny:

-          balnal ze zadní/ krok dozadu a balnal ze zadní

-          balnal ze přední/ úskok dozadu a balnal ze přední

-          miro chagui ze zadní, a po odstrčení hned útok balnal na vestu

-          neryo chagui ze zadní/ úskok do strany a balnal na vestu

5.       Zápasy I:

-          volné zápasy intevaly 10vteřin, vždy se střídá steping a zápasení (začínáme ve stepingu)

-          volné zápasy intevaly 5vteřin, vždy se střídá steping a zápasení (začínáme ve stepingu)

6.       Zápasy II:

-          klasické zápasy na čas (po 1min)

ÚT 12.02.2013 (Terka)

1.       Lehké protažení

2.       Zahřátí I: vybíjená (6 min). Každý počítá, kolik vybil lidí -> tresty podle počtu vybití (15 -> 1 kolečko, 10 -> 3 kolečka, 5 -> 5 koleček)

3.       Zahřátí II: dvojice, každý na jednu stranu tělocvičny na délku. Vždy se současně běhá do poloviny tělocvičny na čáru.

Aktivity: sprinty k čáře, volně zpátky 4x, uprostřed se dvojice zaháknou (točení/skákání po 1 noze/snožmo/kačátka/žabáky) - velmi náročné!

4.       Protažení každý sám (10 min)

5.       Vesty: kopání ve 2 řadách, 1. vždy útok, zbytek řady kontra (1. otevřený střeh + bandal zední/ ostatní krok dozadu + bandal zadní, 2. otevřený střeh + bandal zední/ ostatní krok dozadu + 2x bandal, 3. zavřený střeh + bandal zpřední / ostatní úskok do strany + dubon, 4. klinč -> na můj povel oba bandal, 5. bandal / ostatní dwitchagi)

6.       Zápasy I: dvojice po tělocvičně, volné zápasy po 1 min

7.       Zápasy II: dvojice po tělocvičně, zápasy začínají v klinči (po 30 s)

ÚT 26.02.2013 (Jakub)

1.       lehké protažení

2.       hra - vybíjená

3.       běhy ve dvojicích o kolo těl. + na délku těl.:

a)      kolena

b)      bandal P

c)       bandal L

d)      bandal, mezi krok, bandal

e)      mirro chagi

f)       dwit 2x za sebou

4.       nácvik kontra techniky ve dvojicích (různé kombinace):

a)      dwit

b)      mirro

c)       naeryo

d)      Přeskok

5.       Zápasy (1min.)

ÚT 05.03.2013 (Petr)

1.       Rozhýbání v nástupu – 5m

2.       Několik rovinek na zahřátí (volně tam, sprinty zpět) – 5m

3.       Fotbálek na branky – 20m

4.       Protažení v nástupu - 10m

5.       Zopakování 10ti kopů ve vestách přes tělocvičnu (s vysvětlováním):

1)      Bandal zadní

2)      Výměna střehu, bandal zadní

3)      Bandal přední

4)      Naeryo zadní

5)      Úskok stranou, bandal šikmo

6)      Naeryo přední

7)      Dulbon

8)      Dwit

9)      Úskok stranou s výměnou střehu, bandal zadní

10)   Mirro

6.       Volné zápasy ve dvojicích bez helem, využití procvičených kopů (točení po 45s) - 10m

ÚT 12.03.2013 (Tom)

ÚT 19.03.2013 (Terka)

1.       Lehké protažení

2.       Zahřátí I : mrazík ve vestách (vysvobození plácání/bandal na vestu)

3.       Zahřátí II: vybíjená s cílem co největšího počtu vybití (tresty 1 - 5 koleček kolem tělocvičny) 

4.       Protažení: sami ve čtverci :-)

5.       Stepping: na šířku tělocvičny

6.       Kombinace: v jedné řadě. Řada útočí, 1 vepředu kontruje (bandal x bandal; neryo x dubon; bandal x dwitchagi)

7.       Zápasy: v helmách po 1 min (25 min)

ÚT 26.03.2013 (Tom)

ÚT 02.04.2013 (Jakub)

1.       Lehké zahřátí (stepping) 5 min.

2.       Lehké protažení  5min.

(obléknutí do vest) ragby  15min.

3.       Korejské protažení  10min.

4.       Ve třech řadách, proti řadě trenéři ve vestách  15min.

5.       Útoky:

a)      Bandal + kop na hlavu

b)      Mirro + kop na hlavu

c)       Dwit + kop na hlavu

6.       Vytrvalost (útoky + kontra) – řada přes délku těl. Trenéři ve vestách naproti (15min):

a)      Kolena

b)      P. ap chagi

c)       Dulbon do úrovně kolen

d)      L. ap chagi

e)      Dulbon do úrovně pasu

7.       Zápasy po 1 min.  25 min.

ÚT 09.04.2013 (Petr)

1.       Hodnocení závodů v Humpolci (Aprílový turnaj) – 20m

2.       Rozhýbání těla na místě – 5m

3.       Vybíjená všichni proti všem na zahřátí – 10m

4.       Protažení každý sám v nástupu – 10m

5.       Trojice ve vestách přes tělocvičnu (kombinace) – 25m:

·         střed útočí / brání se (na obě nohy, 2x na každé straně, pak protočení trojice)

a)      OS (otevřený střeh): Ú – bandal chagi, O – úskok a zpět z přední bandal chagi

b)      OS: Ú – bandal chagi, O – 2x krátký úskok a dwit chagi na vestu

c)       OS: Ú – naeryo chagi, O – úskok stranou s výměnou nebo bez, kontra dulbon chagi

d)      OS: Ú – bandal chagi, O – úkrok zpět a 2x bandal chagi na vestu , Ú – snaží se alespoň 1x zasáhnout vestu

6.       Kopání do rukavic nebo vesty ve dvou řadách – 15m:

a)      Bandal chagi a dollyo chagi na hlavu

b)      Bandal chagi z přední nohy a ze zadní naeryo chagi

c)       Dulbon chagi do rukavic a mirro chagi do vesty

d)      Na sílu a rychlost 2x bandal chagi na vestu PN, pak hned LN

e)      Na sílu a rychlost 3x bandal chagi na vestu PN, pak hned LN

7.       Posilování v nástupu (10x dřepy + sedy-lehy + kliky) – 5m

ÚT 16.04.2013 (Terka)

1.       Lehké protažení

2.       Zahřátí: v řadě na délku tělocvičny: volné rovinky, skákání (jako přes švihadlo), kolena, zakopávání, dubony (popředu, bokem), na špičkách (rovně, s točením)

3.       Protažení každý sám 10 min

4.       Doprotažení v řadě přes tělocvičnu: předkopávání/ dotknout se země 1 rukou+ 1 noha švih dozadu/ švih jednou nohou před sebe a hned dozadu

5.       Vesty - rozkopání každý sám v řadě na povel (dwitchagi, dwitchagi s krokem, kontra dwit chagi ve výskoku, miro chagi + dwit chagi, bande dollyo chagi)

6.       Vesty - kombinace:

a)      zavřený střeh + bandal přední -> dwitchagi/kontra dwitchagi

b)      miro chagi + dwit chagi (vyzkoušení do vesty)

c)       zavřený střeh + bandal přední -> bande dollyo chagi

d)      zavřený střeh + bande dollyo chagi -> bandal zadní

7.       Zápasy: 4 dvojice naráz, 3 x 3x45s

8.       Posilování: angličáky 3x5

ÚT 23.04.2013 (Tom)

I. Lehké protažení v nástupu

II. Zahřátí

-          vybíjená ve vestách (každý si počítá kolikrát koho vybije - nejhorší 3, 5kliků)

III. Protažení

-          v nástupu každý sám

IV. Trénink - dvojice ve vestách (rukavice v každé dvojici) - oba ve stepingu, vicukáváme a držič dává libovolně rukavici vlevo/vpravo

-          - balnal ze zadní nohy

-          - balnal z přední nohy

-          - libovolně přední/zadní noha

-          - 2krát zásah na jedné straně libovolnou technikou další část:

-          - dvojice ve vestách na šířku tělocvičny, jeden z dvojice pomalu ustupuje dozadu a druhý kope různé kombinace a kopy do vesty, pak se vystřídají

-          - cca. 3krát opakování

 V. Zápasy

-          - vesty + helmy, zápasy po 1min

ÚT 30.04.2013 (Jakub)

1.       Lehké protažení

(navlečení do vest) zahřátí:

2.       Hra – fotbálek na žíněnky

3.       Běhy přes délku těl.

4.       Korejské protažení

5.       Dvojice (dva cviky + cvik na posilování)

a)      Pravé koleno

b)      Levé koleno

c)       Kliky

d)      Obě kolena

e)      Box na krátkou vzdálenost

f)       Dřepy

g)      Pravá bandal

h)      Levá bandal

i)        Držení nohou nad zemí

j)        Obě nohy bandal

k)      Box na delší vzdálenost

6.       Zápasy po 1 min.

ÚT 07.05.2013 (Tom)

1.       Zahřátí - vybíjená (každý si počítá kolikrát je vybitý), 3 nejhorší 5x kliky, dřepy, sedlehy

2.       Protažení - každý sám v nástupu

3.       Trénink (ve vestách):

a.       ve dvojicích - jeden pomalu ustupuje dozadu, druhý kope různé kombinace do vesty, na druhé straně se vystřídají (několik opakování)

b.      zápasové kombinace:

-          útok z přední nohy X úskok dozadu a kontratechnika balnal

-          útok ze zadní nohy X úskok dozadu a kontratechnika balnal

-          útok ze zadní nohy X dopředu do klinče a z klinče kontratechnika balnal IV. Zápasy

-          vždy jedna dvojice, ostatní sedí, zápasy po 1minutě

ÚT 14.05.2013 (Tom)

1.       Lehké protažení v nástupu

2.       Vybíjená ve vestách na zahřátí (každý si počítá kolikrát je vybitý)

3.       Protažení - každý sám v nástupu bez vest

4.       Trénink (každý 2 vesty na sebe):

-          steping v jedné řadě - vystřídání na místě, úskoky do stran, náznaky kolena z přední a zadní nohy

-          ve dvojicích ve stepingu - s kihap nastaví vestu, druhý z dvojice kope co nejrychleji jakoukoliv techniku (střídání ve dvojicích, cca. 6opakování)

-          ve dvojicích ve stepingu - s kihap nastaví vestu, druhý kope twichagi (střídání ve dvojicích, cca. 3opakování)

-          ve dvojicích, jeden pomalu ustupuje dozadu, druhý ve stepingu kope jakékoliv techniky, na délku tělocvičny (cca. 4opakování) V. Zápasy (posledních 15min)

-          najednou všechny dvojice, každý má svou helmu, zápasy po 1min (střídání ve dvojicích)

ÚT 21.05.2013 (Jakub)

1.       Lehké protažení + lehké zahřátí (stepping)

(navlečení do vest)

2.       Hra - fotbálek na velké žíněnky 

3.       Korejské protažení 

4.       Dvě řady - odražeče:

-          z. dollyo a z. dollyo přes hlavu 

-          dollyo a p. naerryo

-          z. mirro a p naerryo

-          p. mirro a z. dlouhé dolly

5.       Nácvik výbušnosti – dvě dráhy (1. Levá noha 2. Pravá noha):

(slalom, skoky snožmo, přeskočení překážky a hned po dopadu kopy do odražeče):

-          výměna střehu dollyo

-          výměna střehu mirro

-          výměna střehu dwit

-          výměna střehu dulbon

6.       Kopy na vytrvalost (trojice) 1-10x

7.       Lehké doprotažení

ÚT 28.05.2013 (Jakub)

1.       Lehké protažení

(navlečení do vest) Zahřátí:

2.       Hra – hokejíček

3.       Dvě družstva: 1. družstvo Je rozmístěno na červených čárách a snaží se bránit proběhnutí 2. družstvu

4.       Protažení každý sám (10min.)

5.       Nácvik rychlosti - dvojice přes délku těl.:

-          Koleno a ap chagi

-          Koleno a dollyo

-          Koleno a naerryo

-          Vše dohromady (před každým kopem koleno)

-          Vše dohromady (před každým kopem dvě kolena)

6.       Kolečko kopů – každá má svou lapu, jeden kope, zařadí se a vyráží další:

-          P. balnal

-          L. balnal

-          P. naerryo

-          L. naerryo

7.       Zápasy:

-          Jen do vesty s využitím kontra dwit chagi

-          Vesta + hlava 

ÚT 12.06.2013 (Petr)

1.       Zahřátí v kolečku:

-          Několik volných koleček (na povel otáčení, dřepy, dlaně na zem, apod.)

-          ¾ kolečka volně, pak dlouhá rovinka sprint/cvik – vždy 2x (kolena, popředu, pozadu)

2.       Protažení na místě:

-          Začátek s trenérem

-          Pak 5m každý sám (véčko apod.)

3.       Kopání na počítání do vest, vždy 10 opakování LN, pak PN:

-          Bandal chagi

-          Bandal chagi 2x (zadní, pak přední)

4.       Kombinace ve vestách na šířku tělocvičny:

-          Otevřený střeh – útok bandal, krok zpět a kontra bandal na vestu

-          Zavřený střeh – útok z přední nohy, delší odskok a kontra bandal na vestu

5.       Zápasy na čas, pevné dvojice (celkem 3):

-          3 x 1m, pauza 1m

-          1 x 1m30s

-          1 x 1m, střídání útoků ve dvojici