Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: L:\Weby\Web_GD\treninky_zavodnici.gif

2012-13 – odkaz na loňský školní rok

2013-14 – odkaz na loňský školní rok

ÚT 16.6.2015 (PETR)

 

Upřesnění konce roku a závodníků

Rozhýbání v nástupu

Vybíjená všichni proti všem (sčítání počtu vybití ostatních)

Protažení s trenérem v nástupu

Stepping bez a s kopáním (na šířku v jedné řadě)

Kopání do rukavic v jedné řadě (bandal, dwit chagi, naeryo chagi,…)

Zápasy 30m (minuta, střídání dvojic)

 

ÚT 02.06.2015 (TOM)

 

I. Zahřátí 1: (1 vesta na sebe)

- vybíjená na celou tělocvičnu

II. Zahřátí 2:

- steping v nástupu

III. Protažení:

- každý sám

IV. Kombinace: (dvojice po tělocvičně, 1 vesta)

- kihap x útok bandal P/Z

- bandal P/Z x úskok a hned bandal P/Z

- neryo Z x do strany bandal P/Z

- twi chagui x do strany bandal P/Z

- bandal P/Z x úskok bandal P/Z + klinč a bandal

- bandal P/Z x úskok bandal P/Z + klinč a neryo na hlavu

V. Zápasy: (kolo 1min)

- cca. 25min

 

ÚT 26.05.2015 (TERKA)

 

Zahřátí I: vybíjená na 2 týmy

Zahřátí II: běhání ve dvojicích na délku tělocvičny (zavazování si vesty, sprinty, atd.)

Protažení každý sám

Kombinace a rozkopání:

a) otevřený střeh, útok bandal + noha zpět + otočka do helmy

b) otevřený střeh, útok bandal zadní -> otočka

c) zavřený střed, přeskok na vestu -> úskok a také přeskok

- Zápasy po 1 min ve 4 dvojicích, střídání

- Zápasy po 1,5 min, 1 dvojice (zpětná vazba)

 

ÚT 19.05.2015 (KUBA)

 

(zaměření - rychlost, síla)

1. Lehké protažení 

2. (dvě vesty) 

Zahřátí I.: ragby

Zahřátí II.:běh v kolečku 

3. Korejské protažení v kolečku

4. Plyometrie 

Každý má svou dráhu (několik stanovišť - stanoviště na 40 a 30 sec.)

- 1. přes klobouček snožmo dopředu a dozadu 

- 2. přes klobouček snožmo doprava a doleva 

- 3. křížem se třemi mezikroky 

- 4. klobouček mezi nohama - výměna střehu  

- 5. v bojovém postoji před kloboučkem, kop z přední, přísun - zpět druhá noha 

5. Gumy - dvojice (na dělku těl., jeden kope tam, druhý zpět)

- výměna, balnal ze zadní 

- výměna, balnal z přední 

- výměna, balnal ze zadní + z přední 

- výměna, dulbon 

- výměna, dwit

- výměna, naeryo, dulbon, dollyo 

6. Zápasy po 1 min. (jedna vesta)

 

ÚT 12.05.2015 (PETR)

 

(malá účast – hokej…)

Zahřátí I. – běhání v kolečku na zahřátí (využití žebříku na žíněnkách)

Protažení v nástupu – 5m společně, pak 10m každý sám

VESTY NA SEBE

Okopání ve dvojicích do vest (varianty na 10 kopů mistra Lee)

20m zápasy dvojic po minutě

10m posilování (kliky, sedy-lehy, dřepy – série 15/10/5)

 

ÚT 05.05.2015 (TOM)

 

1. Zařátí: (1 vesta na sebe)

- vybíjená na celou tělocvičnu (cca. 10min)

2. Steping:

- opakování základní stepingových kombinací (střídání střehu, úskoky dopředu/dozadu, do stran, kombinace s kopama)

3. Protažení:

- každý sám v nástupu

4. Trénink: (2. vesta na sebe) - dvojice na kombinace

- bandal Z x úskok dozadu bandal P

- bandal Z x úskok dozadu bandal Z + hned neryo na hlavu

- bandal Z x úskok do strany dubon

- bandal Z x miro chagui P + bandal

- bandal Z x are maki + klinč + odskok a bandal chagui

- bandal Z x are maki + klinč + odskok a bandal chagui + klinč + odskok neryo na hlavu

 

ÚT 28.04.2015 (TOM)

 

1. Rozbor Aprílového turnaje 2015 a Scorpion Cupu 2015

- komentáře k zápasů + video

2. Zahřátí:

- vybíjená

3. Trénink: (řadu na kopy - lapa + odražeč)

- lapa: bandal + bandal, odražeč: bandal na sílu

- lapa: bandal + bandal na hlavu, odražeč: bandal ze přední

- lapa: dubon, odražeč: miro chagui

- lapa: bandal + neryo, odražeč: miro chagui + bandal

 

ÚT 22.04.2015 (PETR)

 

Běhy ke dvojicím na délku a zpět (různé cviky, koleny, kopy)

Stepping v nástupu (+ stepping a kombinace kopů)

Protažení každý sám

DVĚ VESTY

Kombinace ve dvojicích:

-          OS – bandal chagi, úkrok zpět a kontra bandal ze zadní nohy

-          OS – bandal chagi, kontra dwit chagi s výskokem

Trojice na vytrvalost – kopy 1-5x bandal chagi na každé straně do vest

Zápasy ve vestách a chráničích – 20 minut

 

ÚT 14.04.2015 (TERKA)

 

účast: Matěj, Adam, Petr, Marek, Nela, Pavel, Jarda

 

Zahřátí I: stepping a výskoky na místě v nástupu

Zahřátí II: žebřík

Zahřátí III: stínový běh

Protažení každý sám

Rozkopání ve dvojicích přes délku tělocvičny, na povel: bandal zadní, přední/ dva kopy/ dwitchagi

Zápasy: 2 skupiny po 4 lidech, točení mezi sebou, 30 min

Volný běh okolo tělocvičny na podporu svalové regenerace :-)

Krátké doprotažení

 

ÚT 07.04.2015 (TOM)

 

I. Protažení na úvod

II. Zahřátí: (1. vesta na sebe)

- vybíjená po celé tělocvičně

III. Protažení:

- v nástupu

IV. Trénink 1: (2. vesta na sebe + chráníče) dvojice na délku tělocvičny:

- jeden pouze ustupuje x druhý bandal ze zadní

- jeden pouze ustupuje x druhý bandal ze přední

- jeden pouze ustupuje x druhý bandal kombinace P a Z bandal

- bandal Z x ústup x bandal Z (ideální zaútočit po kopu soupeře, když už dopadá na nohu)

- bandal x kryt + klinč x oba ze zadní bandal

- bandal x kryt + klinč x úkrok do strany bandal

V. Trénink 2:

- zápasy cca. 25min

 

ÚT 31.03.2015 (PETR)

 

Hodnocení závodů

DVĚ VESTY

Zahřátí I: Kolečko okolo tělocvičny, cviky na žebříku, sprinty, atd.

Zahřátí II: Steping v nástupu na povel, volné kopy (bandal, dwit chagi)

Protažení: 10m každý sám

CHRÁNIČE

Dvojice a kopání do vest, 20x – 10+10:

-          Bandal zadní

-          Výměna, bandal zadní

-          Bandal přední

-          Dwit chagi

-          Dwit chagi 2x, druhý výskok (10x – 5+5)

Dvojice a kombinace na šířku, každou opakovat 2x:

-          Naeryo chagi útok, úskok stranou a dulbon chagi

-          Útok bandal chagi, kontra přeskok po zádu s ústupem

-          Útok bandal z přední nohy, úskok stranou s výměnou a kontra dwit chagi

Posilování:

-          Sedy-lehy se zasednutím nohou – 30+20+10

 

ÚT 24.03.2015 (TERKA)

 

Zahřátí I: výskoky na místě na počítání

Zahřátí II: běhání okolo tělocvičny, využití žebříku

Zahřátí III: ve dvojicích a) údery do vesty na střídačku, b) plácání po stehnech ve steppingu, c) po břiše, d) po hlavě

Protažení každý sám

Kombinace ve trojicích, v každé trojici jeden trenér

- bandal ze přední: rozkopání

- bandal ze přední: rychlé střídání na obě strany

- dwitchagi: rozkopání

- bandal ze zadní  u 1. cvičence, následuje otočení a dwitchagi na 2.cvičence

Zápasy: 25 min

- ve čtyřech dvojicích po 45s (každý s každým)

- po dvojicích 1 min děti. 1,5 min větší

Závěrečné protažení ve "V"

 

ÚT 17.03.2015 (TOM)

 

ÚT 10.03.2015 (TERKA)

Zahřátí I: vybíjená
Zahřátí II: běhání na délku tělocvičny (na čarách kotouly/hvězdy/na špičkách kolem dokola atd.)
Protažení každý sám
Gumy: ve dvojicích, kopání na střídačku: bandal, bandal že přední/dollyo/dollyo že přední na krátkou vzdálenost/dubon/dwitchagi/dwitchagi s krokem/kontra dwitchagi
Řízený zápas: útok - kontra - útočník také kontruje -> 3 akce
Zápasy 15-20min
Doprotažení v nástupu
5 koleček volně

ÚT 24.02.2015 (TOM)

 

I. Lehké protažení v nástupu

II. Zahřátí: (1. vesta na sebe)

- stepingové variace na délku tělocvičny, na bílé čáry + běhání zpět (náznaky kolenem P a Z noha, přísuny, přísuny s náznakem kolena, úskoky do strany....)

III. Protažení:

- každý sám v nástupu

IV. Trénink: (2. vesta na sebe - kombinace ve dvojicích volně po tělocvičně, útoky na povel soupeře, střídání po 2 akcích)

- kihap - útok bandal zadní noha

- kihap - útok bandal přední noha

- kihap - 2x útok, libovolná kombinace

- soupeř přední nohu ve vzduchu, kihap - úskok do strany a libovolné bandal

- soupeř přední nohu ve vzduchu, kihap - úskok do strany a libovolné bandal + soupeř z přední nohy miro chagui

- kihap - klinč, z klinče P noha bandal

- kihap - klinč, z klinče P noha bandal + součaně soupeř bandal

- kihap - klinč, z klinče pouskočit P noha neryo na hlavu

 

ÚT 17.02.2015 (TERKA)

 

Účast: Nela, Martin, Adam, Matěj, Petr

 

1 vesta
Zahřátí: běhání na délku tělocvičny, každý má svou řadu 5 kloboučků. U každého kloboučku cvik/obíhání/slalom/výskoky/kotouly/hvězda atd.
Stepping na délku tělocvičny na počítání

Protažení: každý sám

2. vesta

Kopání: 1 dvojice a 1 trojice, 1. rozkopání bandal, 2. dwitchagi (rozdíl mezi kontra a útočným dwitchagi)

dwitchagi a) útočné v zavřeném střehu

dwitchagi b) otevřený střeh, čeká se na výměnu střehu soupeře, pak útok dwitchagi

dwitchagi c) útok bandal -> kontra dwitchagi s výskokem

Zápasy: 20 min

Posilování: 2x20 sedů lehů s dubon momtong chirugi do helmy

 

ÚT 10.02.2015 (PETR)

 

Rozhýbání a steping na místě

Rozběhání v kolečku, využití žebříku na žíněnce

Krátké protažení s trenérem (+rozštěp, provaz)

DVĚ VESTY NA SEBE A HELMU

Steping ve dvojicích na šířku

Kombinace do vest (okopávání) – 3x3 varianty

Zápasy v chráničích, 45 vteřin (vždy 2 kola stejná dvojice)

-          Střídání technik 2x

-          Volné zápasy 4x

-          Každý s každým

Posilování břicha ve dvojicích:

-          Leh na zádech, zasednout nohy a údery do rukavic

-          20+15+10 opakování

 

ÚT 03.02.2015 (PETR)

 

Ragby s šiškouJ

Protažení každý sám v nástupu

(dvě vesty na sebe)

Okopávání ve dvojicích:

-          Bandal zadní noha

-          Bandal přední noha

-          Dulbon přední noha

-          Dwit chagi

-          Dwit chagi 2x (střídání nohou, výskok)

-          Naeryo chagi útok, úskok bokem a kontra dulbon (první ze zadní)

Fyzička (dvojice proti sobě na šířku s lapou/rukavicí):

-          Sprinty ke dvojici a 4x bandal chagi PN, pak znovu LN

-          Sprinty okolo dvojice, pak druhý běh ke dvojici a 5x bandal chagi PN, pak znovu LN

-          Sprinty ke dvojici a 4x kolenu + bandal chagi PN, pak znovu LN

-          Sprinty okolo dvojice, pak druhý běh ke dvojici a 5x koleno + bandal chagi PN, pak znovu LN

-          Závěrečný závod – okolo dvojice, pak 1x bandal (PN, následuje LN), okolo dvojice, pak 2x bandal (PN, LN), okolo dvojice, pak 3x bandal (PN,LN) – celkem 12 koleček

„10 kopů“ na počítání

-          Každá varianta přes jednu šířku tělocvičny

 

ÚT 27.01.2015 (TOM)

 

I. Zahřátí: (ve vestách)

- vybíjená na celou tělocvičnu

II. Protažení:

- každý zvlášť v nástupu

III. Trénink 1: (dvojice, ve 2 vestách)

- ve stepingu, bandal (druhý pouze nastavuje vestu)

- ve stepingu, bandal ze přední (druhý pouze nastavuje vestu)

- ve stepingu, 2x bandal zadní + přední noha (druhý pouze nastavuje vestu)

- ve stepingu, úskok do strany a bandal

- ve stepingu, bandal + přísun do klinče + hned ze přední nohy bandal

- ve stepingu, bandal + přísun do klinče + hned ze zadní nohy bandal

- ve stepingu, bandal + přísun do klinče + úkrok do strany a zadní bandal

- ve stepingu, bandal + přísun do klinče + hned ze zadní nohy neryo

IV. Trénink 2: (řada + odražeč)

- miro chagui + bandal

- twi chagui

 

ÚT 20.01.2015 (PETR)

 

Běhání za sebou okolo tělocvičny

-          Využití „žebříku“ na žíněnce

-          Pravidelná chůze na vydýchání

Protažení

-          Společný úvod

-          Zbytek každý sám

VESTY NA SEBE

Stepping v řadě na šířku

-          Opakování základních kroků a náznaků kolen

Kombinace ve vestách a dvojicích na délku (důraz na razanci)

-          OS: ZN bandal / úskok, PN bandal přední noha

-          OS: ZN bandal / úskok, ZN dwit chagi / úskok bokem a kontra dulbon chagi

-          OS: ZN bandal chagi / arae makki + momtong jirugi druhá ruka, PN bandal chagi

-          OS: ZN bandal chagi / arae makki (+ momtong jirugi druhá ruka), úkrok ZN do strany a bandal chagi

-          OS: ZN bandal chagi / klinč proti útoku, 2x bandal chagi / druhý alespoň 1x bandal

-          OS: ZN dwit chagi / úskok do strany a útok na hlavu (naeryo nebo dollyo chagi)

-          OS: ZN bandal chagi / kontra dwit chagi 2x s vystřídáním nohou

Zápasy dvojic, 1 minuta:

-          15 minut

 

ÚT 13.01.2015 (KUBA)

 

1. Lehké protažení 

2. (dvě vesty) Zahřátí: 

I. vybíjená

II. běhy přes délku těl.  

3. Korejské protažení 

4. Gumy - dvojice:

na šířku těl. - každý na jedné straně, běhy k sobě - do středu, zpátky a:

- balnal 

- dulbon 

- výměna, balnal z přední 

-  2x koleno a balnal 

u sebe bez běhání:

- dulbon 

- balnal 

- výměna, balnal z přední

...sundání gum... 

5. Kopy do odražeče

- dollyo 

- dwit 

- otočka 

- přední noha ve vzduchu a na povel dollyo 

6. Zápasy - 30min. po 1min. 

 

ÚT 06.01.2015 (TERKA)

 

Zahřátí I: běhání po tělocvičně (volně), na povel najít dvojici a: výskoky/tleskání/skákání přes "kozu"/podlézání/dubon momtong chirugi+kolena+bandal...různé kombinace

Zahřátí II: 3 kolečka okolo tělocvičny

Stepping základní přes šírku tělocvičny

Protažení každý sám

Vesty:

I:Rozkopání ve dvojicích (střídání dvojic) - bandal/bandal zpřední/dubon (první do prázdna)/dwitchagi/krok+dwitchagi+kontra dwitchagi

II: 2 skupiny (malý, velký) - 1 dopředu. Řada útočí dubonem (první do prázdna) - závodník vepředu reaguje a útočník ještě kontruje. 3 vytřídání

Zápasy: 20 min, zápasy po 1 min

 

ÚT 09.12.2014 (TOM)

 

- poslední trénink závodníků

- zhodnocení Vánočního turnaje 2014

- zhodnocení dosavadních závodů září - prosinec 2014

- vybíjena v tělocvičně

 

ÚT 09.12.2014 (KUBA)

 

1. Lehké protažení
2. Zahřátí: (dvě vesty)
- ragby
3. Protažení v nástupu + žebřiny
4.Dvojice - kopy z různých poloh (podřep, poklek na jedné noze, břicho, záda, poklek na obě kolena...)
4. Zápasy 30min.
(15min. - zápasová situace - rodíl 2 body, do konce zápasu 30sec., 15min. volné zápasy - 1min.)

ÚT 02.12.2014 (TERKA)

 

Zahřátí I: běh v řadě okolo tělocvičny + využití "žebříků"

Zahřátí II: běh na šířku tělocvičny do půlky a na konec, na čarách otočení ve výskoku o 360'/2 otočení/dřepy s výskokem

Protažení: každý sám

Vesty+gumy: rozkopání ve dvojicích na délku tělocvičny, na počítání (střídání dvojic)

- bandal/ bandal ze přední/ dwitchagi

Kombinace:

- bandal zadní + ze přední x to samé

- dollyo ze přední na hlavu x úskok a dubon/bandal/dwitchagi nebo rovnou kontra dollyo že přední na vestu

- útok bandal že přední x úskok do strany a dwitchagi (15 min)

1x1: dvojice, každý kope 1 techniku

Útok x kontra: jeden jednou technikou útočí a druhý jen kontruje (15 min)

Zápasy po 1 min (15 min)

Rychlost: 10s kopání bandal pravá/levá/pravá+levá

 

ÚT 25.11.2014 (PETR)

 

Běhání okolo tělocvičny, cviky na povel (15m)

Protažení v nástupu, každý sám (10m)

Každý 2 vesty na sebe a helmu (5m)

Kombinace ve dvojicích na rozkopání (20m):

-          úkrok zpět, druhý z dvojice útok bandal na vestu

-          úskok zpět, druhý start z přední nohy na vestu a kontra z přední nohy

-          naeryo chagi útok, úskok do strany a dulbon chagi

-          dwit chagi, úskok stranou a kontra bandal chagi na vestu

Zápasy se střídáním dvojic, minutová kola:

-          (25m, pauza 5m, 10m)

 

ÚT 18.11.2014 (TOM)

 

I. Protažení v nástupu

II. Zahřátí: (1. vesta na sebe)

- vybíjená, cca. 15min

III. Protažení:

- každý sám v nástupu

IV. Trénink: (2. vesta na sebe + každý svou helmu)

- dvojice na délku tělocvičny - jeden pomalu ustupuje, druhý kope libovolné kombinace do vesty, zkouší i lehce do hlavy (na konci střídání, libovolné střídání dvojic)

- dvojice po tělocvičně - jeden vycukává a nastavuje vestu, druhý libovolné kontratechniky

V. Zápasy: (chrániče)

- cca. 25min

- střídání dvojic

 

ÚT 11.11.2014 (KUBA)

 

1. Lehké protažení 

2. Zahřátí: (2 vesty) vybíjená

3. Korejské protažení 

4. Rozkopání ve dvojicích na délku těl. 

- základní kopy

- základní kombinace

5. Gumy

- výměna střehu + balnal 

- z podřepu dollyo 

- 3x koleno + ap chagi 

- obíhání kuželu +dulbon 

- přísuny a odsuny + naerryo 

6. Nácvik kontra otočky do odražečů

7. Zápasy - každý po jednom zápasu 1 min.

 

ÚT 05.11.2014 (TERKA)

Zahřátí I: běhání na délku tělocvičny k čarám, vybíhání z různých pozic (sprinty tam, volně zpět)
Zahřátí II: okolo tělocvičny za sebou, skákání přes pomyslné žebříky, úskoky, skoky do stran, 1-2-3
Protažení
Rozprava o Prague Open
Vesty:
I:Rozkopání cik cak na povel kolem tělocvičny ve trojici (bandal zadní/přední, dubon, dwitchagi)
II: ve trojici, uprostřed útočí v zavřeném střehu bandal že přední, na stranách kontrují do vesty dle libosti :-)
Zápasy: každý s každým 3x po 1 min
Posilování: 3x 20 sed lehů, 5x 5 angličáků

ÚT 21.10.2014 (KUBA)

 

1. Lehké protažení

2. Zahřátí: 

- Běh + stepping přes délku těl.

- 10x sprint kolem těl.

3. Protažení v nástupu 

- Jednotlivě

- Ve dvojicích

4. (dvě vesty) Plyometrie (dopad a následný odraz)

- Kruhový trénink

  - snožmo přes lapy

  - snožmo přes lapy + úskoky do stran

  - úskoky bokem

  - pohybování do kříže se třemi  

    mezikroky

- Dvě lavičky - na každém konci lavičky

  dvě dvojice - 30sec. nebo do 10 poč.

  - skákání z lavičky na zem - obkročmo

  - skákání z lavičky do ap kubi 

  - skákání z lavičky do bojového 

    postoje

  - koleno přes lavičku a zpět

  - přes lavičku výměna střehu

  - výměna a kop ze zadní nohy do 

    druhého z dvojice

  - 2x přes lavičku a z přední kop

  - seskočit z lavičky a dulbon ze zadní

5. Zápasy 25min. 

 

ÚT 14.10.2014 (PETR)

 

(Celkem 4 cvičenci)

Hodnocení závodů

Projekce videí ze závodů (Sokol Cup a Protivín)

Zahřátí běháním na délku tělocvičny (5,4,3,2,1 tam a zpět, prokládáno během se cviky na čárách)

Protažení každý sám

Kopání do rukavic ve dvojicích:

-          Z přední bandal a bandal zadní

-          Z přední bandal na vestu a zadní dollyo na rukavici u hlavy

-          Z přední bandal a naeryo chagi do rukavice

Volné zápasy ve vestách bez chráničů, cca 50 vteřin:

-          Střídání technik – 3x

-          Volné zápasy – 3x

 

ÚT 07.10.2014 (TOM)

 

I. Protažení v nástupu

II. Zahřátí 1:

- kolečko kolem tělocvičny - cviky na zahřátí

- dvojice na délku tělocvičny (cvičenec co je zády dělá cviky, na povel běží tam a zpět)

III. Zahřátí 2: (řada na délku tělocvičny)

- zápasový steping

IV. Protažení

- každý sám v nástupu

V. Trénink: (dvojice volně po tělocvičně)

- bandal chagui x klinč

- bandal chagui x klinč x z klinče ústup + bandal chagui

- bandal chagui x klinč x z klinče ústup do strany + bandal chagui

- bandal chagui x klinč x z klinče ústup + an hurryo chagui

- jeden z dvojice přední honu před sebou x druhý se snaží dát bod

VI. Tréninky 2:

- zápasy cca. 20min. (střídání závodníků)

 

ÚT 30.09.2014 (TERKA)

 

Zahřátí I: stínový běh ve dvojicích
Zahřátí II: skákání přes kloboučky - každý přes svůj (ze strany na stranu, dopředu dozadu, na špičkách okolo kloboučku, atd.)

2 x 5 koleček kolem tělocvičny na vydýchání
Kombinace ve vestách na rozkopání přes šířku tělocvičny:

1) bandal současně ze zadní

2) ZS - útok bandal zpřední -> dostrany + dubon

3) ZS - útok bandal zpřední -> dostrany + dwitchagi/kontra dwitchagi

Zápasy: 3x volně¨po 30s

Zápasové situace: po 45s

1) jeden útočí hlavně ze přední nohy

2) jeden chodí pořád do klinčů

3) útočí výhradně na hlavu

Zápasy po dvou dvojicích, po 1min (15 min)

 

ÚT 23.09.2014 (KUBA)

 

1. Lehké protažení 

2. Zahřátí I.: běh kolem těl. 

3. Nácvik steppingu 

- ruce v bok, kroky dopředu, holeň rovnoběžně s podlahou 

- ruce v bok, úkroky dozadu, holeň rovnoběžně s podlahou 

- dřepy na široko - paty se nezvedají z podlahy, zastavení v úrovni kolen 

- stepping na špičkách - výměna střehů 

- výskoky - paty se nedotýkají země 

- přísuny, pas je v úrovni kolen

- kroky, pas je v úrovni kolen

- odsuny, pas je v úrovni kolen

- úkroky, pas je v úrovni kolen

- lehké okopávání se - balnal na břicho bez vest - zvykání na kontakt 

5. Zahřátí II.: sprinty přes délku těl. 

6. Korejské protažení 

7. (dvě vesty) Gumy - pokračování z tréninku dospělých:

Kopy v chůzi: 

- zadní koleno 

- přední koleno 

- ap chagi zadní 

- ap chagi přední 

- výměna střehů, ap chagi zadní

- výměna střehů, ap chagi přední 

- dollyo přední 

- dollyo zadní 

- naerryo 

8. Kopy do odražeče - vykopání:

- ap chagi 

- dollyo 

- dwit

9. Zápas po 1 min.

 

ÚT 16.09.2014 (PETR)

 

Rozhýbání na místě

Zahřátí 1: Nácvik stepingu v nástupu (střídání střehu, přísuny vpřed, šikmo, dále skákání na špičkách  do stran, výskoky atd.)

Zahřátí 2: Běhy ke dvojici a zpět (volně okolo, různá tlesknutí, přeskakování nohou a cvičence, prolézání, atd.)

Protažení každý sám v nástupu – 10m

Kombinace ve dvojicích a vestách (po dvou střídat dvojici):

-          Krok a ústup (pak přidání kontra bandal chagi)

-          Přísun vpřed, odskok a kontra bandal chagi ze zadní

-          Náznak kolenem, krok zpět a kontro z přední bandal chagi

-          Naeryo chagi, úskok stranou a kontra dle výběru (bandal přední/zadní/dulbon)

-          Dwit chagi, úskok stranou a kontra dle výběru (bandal přední/zadní/dulbon)

Posilování (sedy-lehy – 20-30-20, dřepy a kliky – 10-15-20)

 

ÚT 09.09.2014 (TOM)

 

I. Zahřátí: (jedna řada na šířku tělocvičny)

- běhy na délku tělocvičny

- různé cviky (8čky, přísuny ze strany, kolena do výše pasu apod.)

II. Zahřátí 2: (řada na délku tělocvičny)

- stepingové kombinace na místě (střídaní střehů, přísuny, úhyby do stran)

III. Protažení: (v nástupu)

- protažení dle trenéra (důkladné protažení po prázdninách)

IV. Trénink: (řada na kopání do lap)

- procvičení základních kopů do lap (bandal, dollyo, neryo, dubon, twichagui..)

V: Trénink 2: (dvojice + rukavice)

- ve stepingu rozmístěni po tělocvičně, kopání do rukavic (přikládat na tělo)

- bandal chagui - kombinace z přední a zadní nohy